Pogoji nagradne igre, objavljene 6. 10. 2022

Spletna prodaja Edvin Hodžić s.p., četrtek, 6.10.2022

  • 1.Splošni pogoji

   Pogoji nagradne igre (v nadaljevanju: pogoji) so objavljeni na spletni strani https://brezglutena.si/. S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da sodelujoči s temi pogoji soglaša. Organizator si pridržuje pravico do dopolnitve in spremembe pogojev ter se zavezuje, da bo vse spremembe objavil na Facebook profilu. Organizator in izvajalec nagradne igre, objavljene na Facebook profilu @brezglutena.si, 6. 10. 2022 (v nadaljevanju: nagradna igra) Spletna prodaja Edvin Hodžić s.p., Ulica tolminskih puntarjev 2b, 5000 Nova Gorica (v nadaljevanju: organizator).

   Igra poteka od 6.10. 2022 do 13.10.2022 na Facebook profilu brezglutena.si, pri čemer si organizator pridržuje pravico, da nagradno igro tudi podaljša in o tem obvesti sodelujoče na Facebook profilu.

  • 2.Sodelovanje v nagradni igri

   Nagradna igra poteka na območju Republike Slovenije. V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletni državljani Republike Slovenije, ki izpolnjujejo te pogoje sodelovanja, razen oseb, zaposlenih pri organizatorju ter drugih oseb, ki so povezane z izvedbo nagradne igre, vključno z njihovimi ožjimi družinskimi člani (v nadaljevanju: sodelujoči). V nagradni igri lahko sodelujoči sodeluje tako, da sledi Facebook profilu brezglutena.si pod objavo, ki naznanja nagradno igro odda komentar, v katerem označi še eno osebo in jo tako povabi k nagradni igri.

  • 3.Izbira nagrajencev

   Žrebanje bo potekalo 13. 10. 2022, z uporabo naključne računalniške izbire s seznama sodelujočih. Žrebanje ne bo javno. Rezultati žrebanja so dokončni in bodo objavljeni na Facebook profilu s strani organizatorja (uporabniško ime bo objavljeno v komentarju objave nagradne igre) .

  • 4.Nagradni sklad

   Organizator v nagradni igri podeljuje naslednjo nagrado:  1x mešanico za kruh (Nutrifree), 1x polnozrnato mešanico za kruh (Nutrifree), 1x večnamensko moko (Nutrifree), 1x riževo moko (Nutrifree), 1x mešanico za kruh in pico (Farabella) in 1x kvas.

  • 5.Prevzem nagrade

   Nagrajenec potrdi prevzem nagrade tako, da organizatorju v roku sedmih delovnih dni pošlje zasebno sporočilo na Facebook profil (@brezglutena.si ), v katerem sporoči svoj naslov in davčno številko. Nagrade ni mogoče zamenjati ali izplačati v gotovini, prav tako ni mogoča zamenjava nagrade za drugo stvar. V kolikor se ugotovi, da sodelujoči ni izpolnjeval pogojev za sodelovanje v igri in/ali da je kršil te pogoje, sodelujoči izgubi pravico do nagrade.

   V razmerju do takega sodelujočega organizator postane prost vseh obveznosti, v organizatorjevi lastni presoji pa je, da se odloči ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne. V primeru, da nagrajenec v zahtevanem roku (7 delovnih dni) ne posreduje zahtevanih podatkov, se šteje, da se odpoveduje nagradi. V tem primeru se ta nagrada ne podeli, organizator pa je prost vseh obveznosti, ki jih ima na podlagi teh pravil do nagrajenca, v organizatorjevi lastni presoji pa je, da se odloči ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.

  • 6.Odgovornost in uporaba osebnih podatkov

   Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje ali napake v delovanju spletne strani ter posledice nedelovanja, ne glede na razloge nedelovanja. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje ali nepopolno delovanje elektronske pošte in internetne povezave sodelujočega. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo. Internetno povezavo sodelujočemu zaračuna internetni ponudnik po svojem veljavnem ceniku. Organizator ne nosi nobene odgovornosti, niti ne sodeluje v sporih glede lastništva izžrebanih nagrad.

   Vsi spori, povezani s pravicami okrog lastništva izžrebanih nagrad, ne bodo imeli nobenega vpliva na pravilo, da organizator dodeli nagrado tisti osebi, ki je organizatorju poslala svoje podatke v skladu s temi pravili. Organizator bo nagrado v skladu s pravili izročil osebi sodelujočega oz. njeni uradno pooblaščeni osebi, katere podatki bodo navedeni v elektronskem sporočilu, ki ga organizator prejme od nagrajenega. Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršno koli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo. S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči dovoljuje, da vse pridobljene podatke o sodelujočem (ime in priimek, elektronski naslov, naslov prebivališča) organizator obdeluje v skladu s slovenskim Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

   Posredovanje osebnih podatkov je prostovoljno

   Če posameznik svojih podatkov, ki so opredeljeni kot obvezni za izvedbo te igre, ne želi posredovati organizatorju kot upravljavcu, ne bo mogel sodelovati v tej nagradni igri. Organizator akcije vse osebne podatke, ki jih pridobi od udeležencev nagradne igre, varuje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Osebne podatke bo organizator nagradne igre uporabljal za namene obveščanja udeležencev o poteku nagradne igre.

   Sodelujoči je seznanjen in se strinja, da lahko organizator posamezna opravila v zvezi z obdelavo osebnih podatkov zaupa pogodbenemu obdelovalcu ROAS monster d.o.o., ki jih obdeluje le v mejah pooblastila in skladno z opredeljenimi nameni. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Sodelujoči lahko od organizatorja kadarkoli zahteva, da preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja, in sicer s klikom na povezavo za odjavo v nogi posameznega promocijskega sporočila po e-pošti ali pisno na naslov organizatorja.

  • 7.Preklic sodelovanja in reševanje pritožb

   Sodelujoči lahko kadarkoli v času igre do vključno 13.10.2022 zahteva preklic sodelovanja v nagradni igri in/ali izbris svojih osebnih podatkov iz baz osebnih podatkov iz zadnjega odstavka 5. člena teh pravil. Preklic sodelujoči izvede s kontaktiranjem organizatorja, tako da pošlje zasebno sporočilo na Facebook profilu (@brezglutena.si) do 13.10.2022. V tem primeru se sodelujoči tudi izključi iz nadaljnjega sodelovanja v nagradni igri. Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre.

   V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujočega. Morebitne spore iz naslova izvedbe igre rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Ljubljana, 06. 10. 2022, Spletna prodaja Edvin Hodžić s.p.

To spletno mesto uporablja lastne piškotke in piškotke tretjih oseb za izboljšanje naših storitev in prikazovanje oglasov, povezanih z vašimi preferencami, z analizo vaših navad brskanja. Če želite dati svoje soglasje za njegovo uporabo, pritisnite gumb Sprejmi vse.

Prilagodi piškotke

Preference piškotkov

Piškotki
Ne
Da
To so piškotki, ki so nujni za pravilno delovanje spletne strani in brez njih delovanje spletne strani ne bi bilo mogoče. Uporabniku omogočajo delovanje spletnih storitev, boljšo uporabniško izkušnjo. Za njih ni potrebno pridobiti soglasja.
Piškotek Ponudnik Namen Potek veljavnosti
BrezGlutenaSi brezglutena.si To je piškotek, ki ga uporablja Prestashop za shranjevanje informacij in ohranjanje odprte seje uporabnika. Shranjuje informacije, kot so valuta, jezik, ID stranke, med drugimi podatki, potrebnimi za pravilno delovanje trgovine. 480 hours
PHP_SESSID brezglutena.si The PHPSESSID cookie is native to PHP and allows websites to store serialised status data. On the website it is used to establish a user session and to pass state data through a temporary cookie, which is commonly known as a session cookie. These Cookies will only remain on your computer until you close your browser. Session
Oglaševalski piškotki
Ne
Da
Piškotki omogočajo funkcionalnost, pomagajo analizirati pogostost obiskovanja in način uporabe spletnih strani. Brez njih nekatere zanimive funkcije posameznega spletnega mesta ne bodo na voljo.
Analitični piškotki
Ne
Da
Z njimi analiziramo promet na posamezni spletni strani, da lahko izboljša uporabniško izkušnjo.
Piškotki družbenih omrežij (Izkustveni piškotki)
Ne
Da
Piškotki za družbena omrežja, ki omogočajo deljenje vsebine spletne strani na nekaterih družbenih omrežjih in omogočajo delovanje funkcionalnosti, pomagajo analizirati pogostost obiskovanja in način uporabe spletnih strani.